Konkurs - Przestrzeń Kreatywności

Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na biznesplan wpisujący się w priorytety Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia

Podkarpackie Centrum Innowacji ogłasza Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na biznesplan wpisujący się w priorytety Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, pod nazwą „Przestrzeń Kreatywności”.

Zakres tematyczny zgłaszanych biznesplanów powinien dotyczyć jednej lub kilku Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, którymi są: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informatyka i telekomunikacja oraz jakość życia.

Celem Konkursu jest stworzenie możliwości uczniom i studentom, by ich przelane na papier i skalkulowane pomysły, miały szanse zaistnieć na rynku w postaci produktów i usług, dzięki Programowi Inkubacyjnemu Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz opiece mentorskiej i wsparciu administracyjno-prawnemu.

Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2019 r. i jest podzielony jest na dwa etapy.

Termin składania kompletnych biznesplanów to piątek 10 stycznia 2020 r., godz. 16.00, po którym nastąpi ocena formalna i merytoryczna wszystkich zgłoszonych biznesplanów, dokonana przez Kapitułę Konkursową.

Pierwszy etap Konkursu zakończy się w poniedziałek 27 stycznia 2020 r. ogłoszeniem Finalistów Konkursu na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Innowacji, wyłonionych przez Kapitułę Konkursową, którzy wezmą udział w drugim etapie, jakim będzie Finał Konkursu.

W piątek 31 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00, Finaliści zaprezentują swój pomysł na biznes przed Kapitułą Konkursu, złożoną z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i organizacji gospodarczych z Podkarpacia, w tym klastrów działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji regionu.

Opis trzech głównych nagród znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu.

Dzięki Konkursowi i nagrodzonym biznesplanom, Podkarpackie Centrum Innowacji chce zaprosić do kreatywnej przestrzeni Protolabu osoby i zespoły, które przez następnych kilka miesięcy, tworzyć będą prototypy produktów lub usług, tzw. MVP (Minimum Viable Product), aby sprawdzić założenia biznesplanu i możliwości ich komercjalizacji.

Program Inkubacyjny Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji otwiera w ten sposób ścieżkę do realizacji marzeń i wdrożenia pomysłów uczniów i studentów, traktując Finał Konkursu, jako początek wspólnej, przedsiębiorczej drogi w stronę rynkowego sukcesu.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadginazjalnych i studentów z całego Województwa Podkarpackiego.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pana Władysława Ortyla.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadginazjalnych i studentów z całego Województwa Podkarpackiego.

Życzymy weny i czekamy na Wasze pomysły!
Podkarpackie Centrum Innowacji

 

Jak się zgłosić?


W celu przystąpienia do Konkursu uczestnik zobowiązany jest przesłać lub dostarczyć w terminie do 10 stycznia 2020 r., do godziny 16.00 wypełniony:
  • • Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)
  • • Zgoda rodziców / opiekunów prawnych (Załącznik nr 2) – dotyczy uczniów niepełnoletnich
  • • Oświadczenie opiekuna merytorycznego (Załącznik nr 3) - w przypadkach zgłoszenia opiekuna merytorycznego
  • • Biznesplan (Załącznik nr 4, Załącznik nr 4.1, Załącznik nr 4.2, Załącznik nr 4.3)
Komplet dokumentów określonych w §3 pkt 5 należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Przestrzeń Kreatywności” na adres: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. ul. Lenartowicza 4 Rzeszów 35-051
O zachowaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego. Dodatkowo biznesplan (Załącznik nr 4) wraz z załącznikami (Załącznik nr 4.1, Załącznik nr 4.2, Załącznik nr 4.3) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: biznesplan@pcinn.org.

Harmonogram konkursu


07.11.2019 - ogłoszenie konkursu
10.01.2020 16:00 - zakończenie I Etapu
27.01.2020 16:00 - ogłoszenie zwycięzców pierwszego etapu
31.01.2020 12:00 - finał konkursu, ogłoszenie zwycięzców
 

Partnerzy konkursu

Województwo Podkarpackie - Patronat Honorowy

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pana Władysława Ortyla.


BrainCore - Partner Merytoryczy Konkursu

BrainCore to oparty na neurobiologii, innowacyjny system rozwoju kompetencji społecznych uczniów / studentów i poprawy wyników nauczania.

Program BrainCore to:
test kompetencji, diagnozujący indywidualne zdolności poznawcze i pomagający w ich rozwoju
raport podsumowujący wyniki testu, zawierający unikalny profil poznawczy oraz indywidualną strategię rozwoju dla ucznia / studenta
coaching ze specjalistą Programu BrainCore, według modelu Neuro Activated Diagnostic® (NAD)


Creative Labs - Partner Merytoryczy Konkursu

Program StartBox – długoterminowy plan intraprzedsiębiorczości

StartBox to proinnowacyjny program, który prowadzi uczestnika przez uporządkowany proces kreacji i testowania indywidualnych koncepcji i własnych idei. Pozwala odkryć i przetestować wiele innowacyjnych pomysłów w bardzo krótkim czasie. StartBox znacznie zmniejsza koszty i zwiększa szanse na sukces w tworzeniu innowacji, w porównaniu do tradycyjnych podejść, wykorzystując kombinację różnych metod i narzędzi, takich jak Lean Startup, Design Thinking & Business Model Design.

StartBox to:
fizyczny produkt - pudełko StartBox
warsztaty wdrażające
program mentoringowy, z możliwością finansowania elementów potrzebnych do badania rynku i pierwszego wdrożenia.x

Pudełko StartBox, które otrzymuje każdy uczestnik programu, zawiera potrzebne narzędzia, przybory oraz przewodnik po procesie innowacji i sprawia, że innowacja jest widoczna i namacalna. Metodyka StartBox charakteryzuje się łatwym skalowaniem, indywidualnym brandingiem, rozszerzeniem usług o dodatkowe składniki i dostosowaniem do potrzeb użytkownika.

UE UE