I Miejsce – nagroda główna


 1. 1 Zaproszenie do Programu Inkubacyjnego Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji, w celu stworzenia prototypu produktu / usługi i dalszej komercjalizacji:
  1. • Dostęp do przestrzeni Protolabu wyposażonej w sprzęt do prototypowania - drukarki 3D, studio Virtual Reality, pracownia komputerowa z dedykowanym oprogramowaniem, pracownia elektroniczna, warsztat mechaniczny, szybki internet oraz do sali konferencyjnej, sal spotkań, kuchni
  2. • Help Desk – wsparcie administracyjne zespołu / startupu - dostęp do sprzętu biurowego
  3. • Opieka mentorska podczas całego procesu inkubacji
  4. • Wsparcie merytoryczne ekspertów branżowych i kadry naukowej podkarpackich uczelni wyższych, szczególnie w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia oraz technologii branżowych
  5. • Wsparcie prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentowania, formalizowania startupu, obejmowania udziałów
  6. • Wsparcie prawne w zakresie rejestracji podmiotu w ewidencji przedsiębiorców lub Krajowym Rejestrze Sądowym, dokumentacji urzędowej – NIP, REGON
  7. • Wsparcie w pozyskaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych – fundusze Seed Capital (zalążkowe), fundusze Venture Capital, inwestorzy, aniołowie biznesu
  8. • Wsparcie księgowe - prowadzenie dokumentacji
  9. • Szkolenia / Warsztaty - indywidualne i zespołowe: rozwój osobisty, cohort-based learning, team building, treningi biznesowe, trening wystąpień publicznych, metodyki zarządzania (Project Management, Lean Management, Kanban), Design Thinking
  10. • Networking branżowy w zakresie kontaktów z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi, instytucjami badawczymi, firmami działającymi w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, klastrami oraz Partnerami Strategicznymi Podkarpackiego Centrum Innowacji
  11. • Wsparcie w zakresie procesu badań i rozwoju produktu / usługi (B+R)
  12. • Wsparcie w zakresie marketingu produktu / usługi
  13. • Wsparcie zakresie w budowania marki produktu / usługi
  14. • Wsparcie w zakresie narzędzi informatycznych służących rozwojowi zespołu / startupu
  15. • Okres inkubacji: 1 – 2 lat, ustalany inywidualnie w okresie do końca 2022 r.
 2. 2 Program StartBox – długoterminowy plan intraprzedsiębiorczości firmy Creative Labs – voucher na usługę:
  1. • StartBox to proinnowacyjny Program, który prowadzi uczestnika przez uporządkowany proces kreacji i testowania indywidualnych koncepcji i własnych idei
  2. • StartBox pozwala odkryć i przetestować wiele innowacyjnych pomysłów w bardzo krótkim czasie
  3. • StartBox znacznie zmniejsza koszty i zwiększa szanse na sukces w tworzeniu innowacji w porównaniu do tradycyjnych podejść, wykorzystując kombinację różnych metod i narzędzi, takich jak Lean Startup, Design Thinking & Business Model Design
  4. • W ramach usługi dostarczany jest fizyczny produkt - pudełko StartBox oraz warsztaty wdrażające.
  5. • Pudełko StartBox, które otrzymuje każdy uczestnik warsztatów, zawiera potrzebne narzędzia, przybory oraz przewodnik po procesie innowacji i sprawia, że innowacja jest widoczna i namacalna
  6. • Metodyka StartBox charakteryzuje się łatwym skalowaniem, indywidualnym brandingiem, rozszerzeniem usług o dodatkowe składniki i dostosowaniem do potrzeb użytkownika.
 3. 3 Program BrainCore firmy BrainCore – oparty na neurobiologii, innowacyjny system rozwoju kompetencji społecznych uczniów / studentów i poprawy ich wyników w nauce – voucher na usługę:
  1. • Test kompetencyjny BrainCore – diagnostyka indywidualnych zdolności poznawczych i pomoc w ich rozwoju - dostęp do testu online
  2. • Raport podsumowujący wyniki testu, zawierający unikalny profil poznawczy oraz indywidualną strategię rozwoju dla ucznia / studenta
  3. • Coaching - rozmowa ze specjalistą Programu BrainCore, według modelu Neuro Activated Diagnostic® (NAD).
 4. 4 Możliwość prezentacji pomysłu biznesowego przed potencjalnymi inwestorami, aniołami biznesu i funduszami zalążkowymi, Partnerami Podkarpackiego Centrum Innowacji.
 5. 5 Coaching zespołowy – w wymiarze 10 godzin.

II Miejsce


 1. 1 Zaproszenie do Programu Inkubacyjnego Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji, w celu stworzenia prototypu produktu / usługi i dalszej komercjalizacji:
  1. • Dostęp do przestrzeni Protolabu wyposażonej w sprzęt do prototypowania - drukarki 3D, studio Virtual Reality, pracownia komputerowa z dedykowanym oprogramowaniem, pracownia elektroniczna, warsztat mechaniczny, szybki internet oraz do sali konferencyjnej, sal spotkań, kuchni
  2. • Help Desk – wsparcie administracyjne zespołu / startupu - dostęp do sprzętu biurowego
  3. • Opieka mentorska podczas całego procesu inkubacji
  4. • Wsparcie merytoryczne ekspertów branżowych i kadry naukowej podkarpackich uczelni wyższych, szczególnie w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia oraz technologii branżowych
  5. • Wsparcie prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentowania, formalizowania startupu, obejmowania udziałów
  6. • Wsparcie prawne w zakresie rejestracji podmiotu w ewidencji przedsiębiorców lub Krajowym Rejestrze Sądowym, dokumentacji urzędowej – NIP, REGON
  7. • Wsparcie w pozyskaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych – fundusze Seed Capital (zalążkowe), fundusze Venture Capital, inwestorzy, aniołowie biznesu
  8. • Wsparcie księgowe - prowadzenie dokumentacji
  9. • Szkolenia / Warsztaty - indywidualne i zespołowe: rozwój osobisty, cohort-based learning, team building, treningi biznesowe, trening wystąpień publicznych, metodyki zarządzania (Project Management, Lean Management, Kanban), Design Thinking
  10. • Networking branżowy w zakresie kontaktów z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi, instytucjami badawczymi, firmami działającymi w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, klastrami oraz Partnerami Strategicznymi Podkarpackiego Centrum Innowacji
  11. • Wsparcie w zakresie procesu badań i rozwoju produktu / usługi (B+R)
  12. • Wsparcie w zakresie marketingu produktu / usługi
  13. • Wsparcie zakresie w budowania marki produktu / usługi
  14. • Wsparcie w zakresie narzędzi informatycznych służących rozwojowi zespołu / startupu
  15. • Okres inkubacji: 1 – 2 lat, ustalany inywidualnie w okresie do końca 2022 r.
 2. 2 Program StartBox – długoterminowy plan intraprzedsiębiorczości firmy Creative Labs – voucher na usługę:
  1. • StartBox to proinnowacyjny Program, który prowadzi uczestnika przez uporządkowany proces kreacji i testowania indywidualnych koncepcji i własnych idei
  2. • StartBox pozwala odkryć i przetestować wiele innowacyjnych pomysłów w bardzo krótkim czasie
  3. • StartBox znacznie zmniejsza koszty i zwiększa szanse na sukces w tworzeniu innowacji w porównaniu do tradycyjnych podejść, wykorzystując kombinację różnych metod i narzędzi, takich jak Lean Startup, Design Thinking & Business Model Design
  4. • W ramach usługi dostarczany jest fizyczny produkt - pudełko StartBox oraz warsztaty wdrażające
  5. • Pudełko StartBox, które otrzymuje każdy uczestnik warsztatów, zawiera potrzebne narzędzia, przybory oraz przewodnik po procesie innowacji i sprawia, że innowacja jest widoczna i namacalna
  6. • Metodyka StartBox charakteryzuje się łatwym skalowaniem, indywidualnym brandingiem, rozszerzeniem usług o dodatkowe składniki i dostosowaniem do potrzeb użytkownika.
 3. 3 Program BrainCore firmy BrainCore – oparty na neurobiologii, innowacyjny system rozwoju kompetencji społecznych uczniów / studentów i poprawy ich wyników w nauce – voucher na usługę:
  1. • Test kompetencyjny BrainCore – diagnostyka indywidualnych zdolności poznawczych i pomoc w ich rozwoju - dostęp do testu online
  2. • Raport podsumowujący wyniki testu, zawierający unikalny profil poznawczy oraz indywidualną strategię rozwoju dla ucznia / studenta
  3. • Coaching - rozmowa ze specjalistą Programu BrainCore, według modelu Neuro Activated Diagnostic® (NAD).
 4. 4 Możliwość prezentacji pomysłu biznesowego przed potencjalnymi inwestorami, aniołami biznesu i funduszami zalążkowymi, Partnerami Podkarpackiego Centrum Innowacji.
 5. 5 Coaching zespołowy – w wymiarze 5 godzin.

III Miejsce


 1. 1 Zaproszenie do Programu Inkubacyjnego Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji, w celu stworzenia prototypu produktu / usługi i dalszej komercjalizacji:
  1. • Dostęp do przestrzeni Protolabu wyposażonej w sprzęt do prototypowania - drukarki 3D, studio Virtual Reality, pracownia komputerowa z dedykowanym oprogramowaniem, pracownia elektroniczna, warsztat mechaniczny, szybki internet oraz do sali konferencyjnej, sal spotkań, kuchni
  2. • Help Desk – wsparcie administracyjne zespołu / startupu - dostęp do sprzętu biurowego
  3. • Opieka mentorska podczas całego procesu inkubacji
  4. • Wsparcie merytoryczne ekspertów branżowych i kadry naukowej podkarpackich uczelni wyższych, szczególnie w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia oraz technologii branżowych
  5. • Wsparcie prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentowania, formalizowania startupu, obejmowania udziałów
  6. • Wsparcie prawne w zakresie rejestracji podmiotu w ewidencji przedsiębiorców lub Krajowym Rejestrze Sądowym, dokumentacji urzędowej – NIP, REGON
  7. • Wsparcie w pozyskaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych – fundusze Seed Capital (zalążkowe), fundusze Venture Capital, inwestorzy, aniołowie biznesu
  8. • Wsparcie księgowe - prowadzenie dokumentacji
  9. • Szkolenia / Warsztaty - indywidualne i zespołowe: rozwój osobisty, cohort-based learning, team building, treningi biznesowe, trening wystąpień publicznych, metodyki zarządzania (Project Management, Lean Management, Kanban), Design Thinking
  10. • Networking branżowy w zakresie kontaktów z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi, instytucjami badawczymi, firmami działającymi w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, klastrami oraz Partnerami Strategicznymi Podkarpackiego Centrum Innowacji
  11. • Wsparcie w zakresie procesu badań i rozwoju produktu / usługi (B+R)
  12. • Wsparcie w zakresie marketingu produktu / usługi
  13. • Wsparcie zakresie w budowania marki produktu / usługi
  14. • Wsparcie w zakresie narzędzi informatycznych służących rozwojowi zespołu / startupu
  15. • Okres inkubacji: 1 – 2 lat, ustalany inywidualnie w okresie do końca 2022 r.
 2. 2 Program StartBox – długoterminowy plan intraprzedsiębiorczości firmy Creative Labs – voucher na usługę:
  1. • StartBox to proinnowacyjny Program, który prowadzi uczestnika przez uporządkowany proces kreacji i testowania indywidualnych koncepcji i własnych idei
  2. • StartBox pozwala odkryć i przetestować wiele innowacyjnych pomysłów w bardzo krótkim czasie
  3. • StartBox znacznie zmniejsza koszty i zwiększa szanse na sukces w tworzeniu innowacji w porównaniu do tradycyjnych podejść, wykorzystując kombinację różnych metod i narzędzi, takich jak Lean Startup, Design Thinking & Business Model Design
  4. • W ramach usługi dostarczany jest fizyczny produkt - pudełko StartBox oraz warsztaty wdrażające.
  5. • Pudełko StartBox, które otrzymuje każdy uczestnik warsztatów, zawiera potrzebne narzędzia, przybory oraz przewodnik po procesie innowacji i sprawia, że innowacja jest widoczna i namacalna
  6. • Metodyka StartBox charakteryzuje się łatwym skalowaniem, indywidualnym brandingiem, rozszerzeniem usług o dodatkowe składniki i dostosowaniem do potrzeb użytkownika.
 3. 3 Program BrainCore firmy BrainCore – oparty na neurobiologii, innowacyjny system rozwoju kompetencji społecznych uczniów / studentów i poprawy ich wyników w nauce – voucher na usługę:
  1. • Test kompetencyjny BrainCore – diagnostyka indywidualnych zdolności poznawczych i pomoc w ich rozwoju - dostęp do testu online
  2. • Raport podsumowujący wyniki testu, zawierający unikalny profil poznawczy oraz indywidualną strategię rozwoju dla ucznia / studenta
  3. • Coaching - rozmowa ze specjalistą Programu BrainCore, według modelu Neuro Activated Diagnostic® (NAD).
 4. 4 Możliwość prezentacji pomysłu biznesowego przed potencjalnymi inwestorami, aniołami biznesu i funduszami zalążkowymi, Partnerami Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych biznesplanów przewidziano dodatkowo nagrody rzeczowe.

Organizator przyzna również nagrodę specjalną dla szkoły lub uczelni, do której uczęszcza Finalista lub Finaliści (zespół) Konkursu.

Finaliści Konkursu i ich szkoły / uczelnie będą prezentowane w materiałach informacyjnych, promocyjnych, kanałach komunikacji elektronicznej Podkarpackiego Centrum Innowacji.

UE UE